Nieuws

Viering 50 jaar Joke Smit emancipatie

Op vrijdag 24 november vond op het Joke Smit College de viering plaats van vijftig jaar emancipatie. De aanleiding was de vijftigste verjaardag deze maand van het artikel ‘Het onbehagen bij de vrouw’ van Joke Smit (1933 – 1981) waarmee eind 1967 in Nederland de tweede feministische golf ontstond. Het Joke Smit College is een school die graag een emancipatorische functie vervult en volwassen leerlingen succesvol naar een vervolgopleiding begeleidt.

Vijftig jaar emancipatie
Het is vijftig jaar geleden dat Joke Smit haar beroemde essay ‘Het onbehagen bij de vrouw’ schreef. Geïnspireerd door dit essay en de liedtekst ‘Er is een land waar vrouwen willen wonen’ van Joke Smit, vierde onze school op vrijdag 24 november de idealen die Joke Smit en de andere feministen van de tweede golf destijds uitdroegen. Het Joke Smit College, school voor volwassenenonderwijs, is daar tot op de dag van vandaag mee bezig.

Feestelijke en inspirerende dag
Het programma stond in het teken van emancipatie in de breedste zin van het woord. Wat betekent emancipatie anno nu? Welke idealen droeg de tweede feministische golf uit en in hoeverre zijn deze idealen nog steeds actueel? Marja Vuijsje, schrijfster van de biografie over Joke Smit, opende de dag en droeg Smits liedtekst ‘Er is een land waar vrouwen willen wonen’ voor waarmee ze de aanwezigen in de zaal ontroerde. Tijdens de workshops kon men deelnemen aan discussies over emancipatie en integratie. Leerlingen die hun profielwerkstuk in dit thema hadden gemaakt, presenteerden hun werk en leidden de discussies. De interactieve theatervoorstelling ‘Homomonologen’ werd in twee ruimtes opgevoerd en maakte diepe indruk op het publiek. Oud-minister Hedy d’Ancona vertelde over haar ontmoeting met Joke Smit en hun samenwerking als oprichtsters van de feministische actiegroep ‘Man Vrouw Maatschappij’. D’Ancona riep de aanwezige jongeren op zich altijd in te blijven zetten voor gelijkwaardigheid en emancipatie. Een dame die het gedachtengoed van Joke Smit op haar manier uitdraagt, is Roxanne 'Rocky' Hehakaija, ook wel de straatvoetbalkoningin, van de Favela Street Girls Foundation. In de sloppenwijken van Rio de Janeiro zet ze succesvol voetbalprojecten op voor meisjes om ze op te leiden tot sportleidsters die als vrouwelijke rolmodellen kunnen dienen. De dag werd met een poëtische samenvatting afgesloten door woordkunstenaar Atta de Tolk.

De dochter van Joke Smit, Eeltje Kool, is de initiator van een website met alle informatie over Joke Smit, haar werk en haar leven. Bekijk de website hier: https://jokesmit.info/


Sprekers Marja Vuijsje en Hedy D’Ancona over Joke Smit (Fotograaf: E. Brizzi)

Bekijk hieronder een foto-impressie.