Aanmelden

Onder 18 jr

Ben je nog geen 18 jaar, maar wil je je toch inschrijven op het Joke Smit College dan kan er in sommige gevallen een uitzondering gemaakt worden. Door de Rutte-regeling kunnen leerlingen van 17 (of in incidentele gevallen 16) jaar zich aanmelden met een uitbesteding van hun vo-school. De vo-school moet een aanbeveling doen waarom de schoolloopbaan beter voortgezet kan worden in het volwassenenonderwijs. Er vindt daarna een gesprek plaats om te bekijken of het Joke Smit College akkoord gaat met de uitbesteding. Denk eraan de uitbestedingsformulieren mee te nemen naar dat gesprek. Als er een akkoord is over de uitbesteding volgt de standaard inschrijfprocedure.

Leerlingen jonger dan 18 jaar (zogenaamde Rutte-leerlingen) die zijn gezakt en meer dan drie examenvakken opnieuw moeten volgen voor het behalen van een diploma zijn zelden toelaatbaar. Het advies vanuit het Joke Smit College is om in dat geval het schooljaar nogmaals te volgen binnen het reguliere voortgezet onderwijs.